Zaposleni

Trenutno u preduzeću "Hidrogeocentar" d.o.o. je zaposleno 6 diplomiranih inženjera geologije.

Svi diplomirani inženjeri geologije imaju položene stručne ispite.

 


E-mail: hidrogeocentar@yahoo.com

Jovan Nikolić, dipl. ing. geologije za hidrogeologiju
Rođen u Beogradu 17.03.1972. godine. Osnovnu i srednju školu završio je u Malom Zvorniku. Rudarsko-geološki fakultet završava 1999. godine i stiče zvanje diplomiranog inženjera geologije za hidrogeologiju. Od tada do 2006. godine radio je na Institutu za hidrogeologiju pri Rudarsko-geološkom fakultetu. Poseduje licence 392 i 492.

tel: +381 (0)63 8519463
E-mail: hidrogeocentar@yahoo.com

 

Vladan Đokić, dipl. ing. geologije za hidrogeologiju
Rođen je u Loznici 30.06.1978. godine. Osnovnu školu završio u Donjoj Borini, a srednju elektro-tehničku školu završava u Loznici. Rudarsko-geološki fakultet na smeru za hidrogeologiju završio je 2003. godine. Od tada do 2006. godine radio je na Institutu za hidrogeologiju pri Rudarsko-geološkom fakultetu. Od 2006. godine je u stalnom radnom odnosu u preduzeću "Hidrogeocentar" d.o.o.. Poseduje licence 392 i 492.

E-mail: hidrogeocentar@yahoo.com

 

Vladimir Lazić, dipl. ing. geologije za regionalnu geologiju
Rođen u Požarevcu 13.08.1977. godine. Osnovnu i srednju elektro-tehničku školu završio u Beogradu. Rudarsko-geološki fakultet, smer za regionalnu geologiju, završava 2006. godine i stiče zvanje diplomiranog inženjera geologije. U stalnom radnom odnosu je od osnivanja preduzeća "Hidrogeocentar" d.o.o.. Poseduje licencu 492.

tel: +381 (0)64 4555774
E-mail: hidrogeocentar@yahoo.com

 

Mr Branimir Lazić, dipl. ing. geologije za hidrogeologiju
Rođen u Beogradu 23.01.1982. godine gde je završio osnovnu i srednju elektro-tehničku školu. Rudarsko-geološki fakultet, na smeru za hidrogeologiju, završio je 2006. godine. Magistarske studije upisuje školske 2008/09 godine na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli (BIH). Magistarski rad je odbranio 2012. godine i time stekao zvanje magistra tehničkih nauka iz oblasti geologije. Poseduje licence 392 i 492.

tel: +381 (0)63 7892822
E-mail: hidrogeocentar@yahoo.com

 

Slađana Živanović, dipl. ing. geologije za hidrogeologiju
Rođena u Beogradu, dana 05.01.1983. godine. Osnovnu školu završava u Prištini, dok srednju tehničku PTT školu u Beogradu. Rudarsko-geološki fakultet na smeru za hidrogeologiju završila je 2007. godine. U stalnom radnom odnosu u preduzeću "Hidrogeocentar" je od 2009. godine. Poseduje licencu 392.

E-mail: hidrogeocentar@yahoo.com

 

O nama | Lokacija | Zaposleni | Kontakt | ©2006-2020 "Hidrogeocentar" d.o.o. Beograd

| dizajn sajta Branimir Lazić, dipl. ing. geol. |

 

good hits
HGC posete