O nama"Hidrogeocentar" d.o.o. je preduzeće koje se bavi projektovanjem i istraživanjem u geologiji.
Projektovanje svih potrebnih geoloških dokumentacija (Projekti, Studije, Elaborati, ...)

Hidrogeološka istraživanja za potrebe vodosnabdevanja

Procena raspoloživih količina podzemnih voda i njenih fizičko - hemijskih karakteristika

Planiranje i projektovanje zona sanitarne zaštite podzemnih voda

Hidrogeološka istraživanja i analize za potrebe projekata za odvodnjavanje i navodnjavanje terena

Istraživanja i procene termalnih, mineralnih i termomineralnih voda

Geofizička (geoelektrična) ispitivanja terena

Bušenje istražnih bušotina (pijezometara)

Izrada istražnih i eksploatacionih bunara za razne namene (vodosnabdevanje, navodnjavanje, flaširanje, ...)

Opremanje vodozahvata za eksploataciju podzemih voda (potapajuće pumpe, potisni vod, merači protoka, ... )

Regeneracija i sanacija vodozahvata za eksploataciju podzemih voda

Snimanje kolor-kamerama svih vrsta bunara i pijezometara

Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova iz oblasti hidrogeologije

Ključne reči: hgc, geološko preduzeće, hidrogeologija, hidrogeološko istraživanje, izrada pijezometara (pijezometar), istražno bušenje, istražna bušotina, izrada istražno-eksploatacionog bunara (istražno-eksploatacioni bunar), bunar, hidrogeološki stručni nadzor, tehnička kontrola projekta, opremanje bunara, geofizika, projektovanje, projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja, projekat primenjenih hidrogeoloških istraživanja, istražno pravo, Elaborat o rezervama podzemnih voda, studija, Elaborat o zonama sanitarne zaštite, projekat eksploatacije, projekat održivog korišćenja podzemnih voda

O nama | Lokacija | Zaposleni | Kontakt | ©2006-2024 "Hidrogeocentar" d.o.o. Beograd

| dizajn sajta Branimir Lazić, dipl. ing. geol. |

 

good hits
HGC posete