Reference

Preduzeće "Hidrogeocentar" d.o.o. iz Beograda je učestvovalo na izradi geološke dokumentacije, i to:
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja za potrebe zahvatanja termalnih voda u zoni Inđije
 • Projekat osnovnih hidrogeoloških istraživanja za potrebe vodosnabdevanja privatnog preduzeća “Auto-Gaca” d.o.o. u Boleču
 • Elaborat o rezervama podzemnih voda na izvorištima grada Sremske Mitrovice
 • Elaborat o rezervama podzemnih voda na lokalnim izvorištima na području Sremske Mitrovice
 • Projekat bunara za vodosnabdevanje hladnjače i pogona za proizvodnju sladoleda preduzeća Rick Eis d.o.o. u Inđiji
 • Geološka dokumentacija za potrebe preduzeća "Ravnjanka" d.o.o. iz Ravnja
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja izdanskih voda sa izvora "Vlaške njive" kod Malog Zvornika
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja na području Noćaja za potrebe višenamenskog iskorišćavanja hidrogeotermalne energije
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja za potrebe vodosnabdevanja „Ekonomije“ A.D. u Beloj Crkvi
 • Projekat istražno-eksploatacionog bunara BNV-8/2 na izvorištu „Kokorin“ za potrebe vodosnabdevanja Mladenovca
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja na lokalitetu Belimarkovac u Vrnjačkoj Banji
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja za potrebe vodosnabdevanja fabrike „Mladost“ u Šidu
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja za potrebe preduzeća „Tehnika“ A.D. iz Kule
 • Projekat istražno-eksploatacionog bunara IEBDC-1/2007 na placu preduzeća „Doncafe group“ u Šimanovcima (u saradnji sa "Hidrozavod DTD" A.D.)
 • Eleborat o zonama sanitarne zaštite podzemnih voda istražno-eskploatacionog bunara BT-1 u Noćaju
 • Projekat eksploatacije termomineralnih voda istražno-eksploatacionog bunara BT-1 u Noćaju
 • Projekat izrade istražne bušotine IBC-1, odnosno istražno-eksploatacionog bunara IEBC-1 u Donjem Crniljevu
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja na teritoriji opštine Vladimirci
 • Elaborat o rezervama podzemnih voda sa istražno-eksploatacionog bunara BV-1 u Vitojevačkom polju kod Vrnjačke Banje
 • Elaborat o zonama sanitarne zaštite podzemnih voda iz bunara RB-3/90 u Radaljskoj Banji
 • Projekat eksploatacije termomineralnih voda sa bušotine RB-3/90 u Radaljskoj Banji (SO Mali Zvornik)
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja za potrebe vodosnabdevanja Bosilegrada
 • Projekat detaljnih hidrogeolo ških istraživanja za potrebe vodosnabdevanja Mesne zajednice Jarak
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja za potrebe vodosnabdevanja farme krava muzara u Mladenovu
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja radi utvrđivanja uslova i mogućnosti eksploatacije hidrogeotermalne energije na području Kovilja za potrebe višenamenskog iskorišćavanja
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja za potrebe vodosnabdevanja fabrike "Mladost" u Šidu
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja za potrebe preduzeća "Silur" iz Kraljeva na lokalitetu Kamenica
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja za potrebe vodosnabdevanja preduzeća “Mitsides point” d.o.o. u Sremskoj Mitrovici
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja za potrebe vodosnabdevanja preduzeća “Budućnost” d.o.o. u Crvenki
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja za potrebe vodosnabdevanja preduzeća “Interprom” d.o.o. iz Beograda na lokalitetu Nova Crvenka
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja za potrebe vodosnabdevanja preduzeća “Kikindski mlin” a.d. iz Kikinde
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja za potrebe vodosnabdevanja preduzeća “Mlintest” a.d. iz Šida
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja za potrebe vodosnabdevanja preduzeća “Đurđević” iz Subotišta
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja za potrebe vodosnabdevanja stanovništva i industrije na području opštine Grocka
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja za potrebe preduzeća "Srem Šid" d.o.o. u Šidu
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja za potrebe preduzeća "Grmeč" a.d. u naselju Krajišnik (SO Sečanj)
 • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja za potrebe navodnjavanja voćnjaka preduzeća "MC&N" d.o.o. iz Ugrinovaca na lokalitetu Pavlovci (SO Ruma)
 • Elaborat o rezervama podzemnih voda na izvorištu preduzeća “Mitsides point” d.o.o. u Sremskoj Mitrovici
 • Elaborat o rezervama podzemnih voda sa istražno-eksploatacionog bunara SN-1 u Salašu Noćajskom
 • Elaborat o rezervama podzemnih voda na izvorištu preduzeća “Nedeljković” u Šašincima
 • Elaborat o rezervama podzemnih voda na izvorištu preduzeća “Interprom” d.o.o. iz Beograda na lokalitetu Nova Crvenka
 • Elaborat o rezervama podzemnih voda na izvorištu preduzeća “Budućnost” d.o.o. u Crvenki
 • Elaborat o rezervama podzemnih voda na izvorištu preduzeća “Victoriaoil” a.d. u Šidu
 • Elaborat o rezervama podzemnih voda na izvorištu preduzeća “Atos-Vinum” d.o.o. u Maloj Remeti
 • Elaborat o rezervama podzemnih voda na izvorištu preduzeća “Đurđević” d.o.o. u Subotištu
 • Elaborat o rezervama podzemnih voda na izvorištu preduzeća “Mlintest” d.o.o. u Šidu
 • Elaborat o zonama sanitarne zaštite podzemnih voda sa istražno-eksploatacionog bunara BVR-1 u Velikoj Reci
 • Elaborat o rezervama prirodnih mineralnih voda iz bunara BLV-1/97 na lokalitetu Borjak u Vrnjačkoj Banji
 • Elaborat o rezervama podzemnih voda na izvorištu preduzeća “Dis” d.o.o. u Krnjevu
 • Elaborat o rezervama podzemnih voda izvorišta "Veterinarski zavod" u Subotici
 • Elaborat o rezervama podzemnih voda na izvorištu preduzeća “Rudnap agrar” d.o.o.u ataru naselja Pavlovci
 • Projekat održivog korišćenja podzemnih voda izvorišta za vodosnabdevanje Apatina (JKP Naš dom)
 • Elaborat o zonama sanitarne zaštite izvorišta podzemnih voda za vodosnabdevanje Apatina (JKP Naš dom)
 • Projekat održivog korišćenja podzemnih voda sa izvorišta "Dvor komerc" u Bogdanici (opština Gornji Milanovac)
 • Projekat održivog korišćenja podzemnih voda iz istražno-eksploatacionog bunara BLV-1/97 na izvorištu "Borjak" u Vrnjačkoj Banji
 • Projekat održivog korišćenja podzemnih voda iz istražno-eksploatacionog bunara B-2/07 na izvorištu "Borjak 2 " u Vrnjačkoj Banji
 • Projekat održivog korišćenja podzemnih voda iz istražno-eksploatacionog bunara B-3/07 na izvorištu "Borjak 3" u Vrnjačkoj Banji
 • Elaborat o rezervama podzemnih voda na izvorištu preduzeća “Sat media group" u Subotištu
 • Elaborat o zonama sanitarne zaštite izvorišta "Studena" za vodosnabdevanje grada Niša (JKP Naissus)
 • Elaborat o zonama sanitarne zaštite izvorišta "MOVOS" za vodosnabdevanje grada Niša (JKP Naissus)
 • Elaborat o zonama sanitarne zaštite izvorišta "Ljuberađa" za vodosnabdevanje grada Niša (JKP Naissus)
 • Elaborat o uslovima eksploatacije izvorišta "Coric Agrar" u Melencima
 • Elaborat o uslovima eksploatacije izvorišta "Tangun doo" u Ripnju
 • Elaborat o uslovima eksploatacije podzemnih voda na izvorištu "Almex" u Pančevu
 • Elaborat o uslovima eksploatacije podzemnih voda na izvorištu "Ovča Novo Naselje" u Ovči kod Beograda
 • ...

Takođe, preduzeće "Hidrogeocentar" d.o.o. iz Beograda je izvodilo radove na:

 • geofizičkim ispitivanjima terena za potrebe vodosnabdevanje hladnjače i pogona za proizvodnju sladoleda preduzeća Rick Eis d.o.o. u Inđiji
 • geofizičkim ispitivanjima za potrebe vodosnabdevanja opštine Koceljeva
 • izvođenju terenskih istraživanja (geoelektričnih ispitivanja) u zoni Vitojevca (Vrnjačka Banja)
 • izvođenju terenskih istraživanja (geoelektričnih ispitivanja) u srednjem delu potoka Mesić (SO Vršac)
 • geofizičkim ispitivanjima za potrebe vodosnabdevanja poljoprivrednog gazdinstva „ECOAGRI SERBIA“ a.d. u Beloj Crkvi
 • geofizičkim ispitivanjima za potrebe vodosnabdevanja Donjeg Crniljeva
 • izradi istražno-eksploatacionih bunara IEBC-1 i IEBC-2 u Donjem Crniljevu (SO Koceljeva)
 • izradi istražno-eksploatacionog bunara za potrebe vodosnabdevanja Grocke
 • izradi istražno-eksploatacionog bunara za potrebe vodosnabdevanja preduzeća "Partizanski put" u Valjevu
 • izradi istražno-eksploatacionog bunara za potrebe vodosnabdevanja opštine Bosilegrad
 • sanaciji bunara ugradnjom filtera u filter u preduzeću "Građevinar Kocić" d.o.o. u Beogradu (Ada Huja)
 • izradi istražno-eksploatacionog bunara za potrebe vodosnabdevanja Srpske Crnje
 • izradi istražno-eksploatacionog bunara za potrebe vodosnabdevanja naselja Brestač (opština Pećinci)
 • izradi istražno-eksploatacionog bunara za potrebe preduzeća "Victoriaoil" a.d. u Šidu
 • izradi istražno-eksploatacionog bunara za potrebe preduzeća "Celpap" d.o.o. u Mladenovu
 • izradi istražno-eksploatacionog bunara BB-1 za potrebe preduzeća "Budućnost" d.o.o. u Crvenki
 • izradi istražno-eksploatacionog bunara za potrebe preduzeća "Interprom" d.o.o. u Novoj Crvenki
 • geofizičkim ispitivanjima za potrebe vodosnabdevanja MZ Gornjak
 • izradi istražno-eksploatacionog bunara za potrebe "Direkcije za izgradnju" iz Vrbasa radi vodosnabdevanja grada
 • izradi istražno-eksploatacionog bunara za potrebe preduzeća "Voda Vrnjci" iz Vrnjačke Banje
 • izradi istražno-eksploatacionog bunara za potrebe Mesne Zajednice Mali Beograd
 • izradi istražno-eksploatacionog bunara za potrebe Mesne Zajednice Novi Banovci
 • izradi istražno-eksploatacionog bunara za potrebe vodosnabdevanja naselja Izvor (SO Žitoradja)
 • izradi istražno-eksploatacionog bunara za potrebe preduzeća "Luk oil" a.d. u Mihajlovcu
 • izradi istražno-eksploatacionog bunara za potrebe preduzeća "Europolis" d.o.o. u Zemunu
 • izradi istražno-eksploatacionog bunara za potrebe MZ Bački Breg
 • izradi istražno-eksploatacionog bunara BB-2 za potrebe preduzeća "Budućnost" d.o.o. u Crvenki
 • izradi dva istražno-eksploataciona bunara za potrebe preduzeća "Atos Vinum" d.o.o. u Maloj Remeti
 • izradi istražno-eksploatacionog bunara za potrebe preduzeća "Vlabons group" d.o.o. u naselju Jazak
 • izradi istražno-eksploatacionog bunara za potrebe opštine Mali Idjoš
 • izradi istražno-eksploatacionog bunara za potrebe MZ Jarkovac (SO Sečanj)
 • izradi dva istražno-eksploataciona bunara za potrebe preduzeća "Imon" d.o.o. u Vinči
 • izradi istražno-eksploatacionog bunara za potrebe MZ Ritiševo (SO Vršac)
 • izradi dva istražno-eksploataciona bunara za potrebe Direkcije za građevinski urbanizam u Batajnici
 • izradi šest istražno-eksploatacionih bunara za potrebe preduzeća "MC&N" d.o.o. u naselju Pavlovci (SO Ruma)
 • izradi istražno-eksploatacionog bunara i dva pijezometra za potrebe preduzeća "Hemofarm" u Vršcu
 • izradi istražno-eksploatacionog bunara za potrebe preduzeća "Ferbild" u Boleču
 • izradi dva istražno-eksploataciona bunara za potrebe vodosnabdevanja naselja Svileuva (SO Koceljeva)
 • izradi istražno-eksploatacionog bunara za potrebe preduzeća "B2M" u Leštanu
 • izradi istražno-eksploatacionog bunara i dva pijezometra za potrebe preduzeća "Victoriaoil" a.d. u Šidu
 • izradi istražno-eksploatacionog bunara za potrebe preduzeća "Donji Srem" u Pećincima
 • izradi istražno-eksploatacionog bunara za potrebe preduzeća "Šećerana-Jedinstvo" u Kovačici
 • izradi istražno-eksploatacionog bunara za potrebe preduzeća "Sat media group" u Subotištu
 • opremanju bunara BK-1 za potrebe vodosnabdevanja naselja MZ Kasidol
 • opremanju bunara BB-2 za potrebe vodosnabdevanja naselja MZ Bare
 • opremanju dva bunara za potrebe aerodroma u Batajnici
 • opremanju bunara za potrebe centra za obuku vozača "Navak" u Subotištu
 • izradi istražno-eksploatacionog bunara BNV-6/3 za potrebe vodosnabdevanje stanovnika u naselju Amerić (opština Mladenovac)
 • izradi istražno-eksploatacionog bunara BSU-8M/2 u Mladenovcu (izvorište Serava)
 • izradi istražno-eksploatacionog bunara BŠĆ-3/2013 u Mionici (lokalitet Ćekova česma - Krčmar)
 • sanaciji i revitalizacija bunara BP-9/01 na izvorištu preduzeća "Komunalprojekt" JKP u Bačkoj Palanci (filter u filter)
 • izradi istražno-eksploatacionog bunara IEBC-1/2013 u MZ Čelarevo
 • izradi istražno-eksploatacionog bunara BDP-1 u ataru naselja Dolovo
 • izradi istražno-eksploatacionog bunara BPA-1 u naselju Jazak za potrebe navodnjavanja voćnjaka u vlasništvu "Pollino agrar" d.o.o.
 • izradi istražno-eksploatacionog bunara BKN-1 u ataru naselja Nemenikuće
 • izradi istražno-eksploatacionog bunara IEB-1/2011 u naselju Novo Orahovo
 • izradi istražno-eksploatacionog bunara BMT-1 u ataru naselja Ogar (opština Pećinci) za potrebe navodnjavanja voćnjaka
 • izradi istražno-eksploatacionog bunara BZ-2 u krugu preduzeća "Šabac Zorka pharm" d.o.o. u Šapcu
 • izradi pijezometara P-1, P-2 i P-3 u valjaonici aluminijuma "Impol Seval" a.d. u Sevojnu
 • izradi istražno-eksploatacionog bunara IEB-4/2011 u Gakovu (opština Sombor)
 • izradi četiri istražno-eksploataciona bunara na izvorištu "Jaroš" u Somboru za potrebe preduzeća JKP "Vodokanal"
 • revitalizaciji bunara B-3 u Gakovu (opština Sombor)
 • izradi istražne bušotine u naselju Đakus (opština Žitorađa)
 • opremanju bunara IEBL-1 u SC Lepenica u Mionici
 • izradi i opremanju opremom istražno-eksploatacioni bunar B-1/1 u Šimanovcima (opština Pećinci)
 • izradi istražno-eksploatacionog bunara B-2 u Martonošu (opština Kanjiža)
 • izradi istražno-eksploatacionog bunara BV-1N u Paraćinu
 • izradi istražne bušotine u naselju Rtkovo (opština Kladovo)
 • izradi i opremanju opremom istražno-eksploatacioni bunar B-4 u Šimanovcima (opština Pećinci)
 • izradi istražno-eksploatacionog bunara za potrebe preduzeća "Luxury tannery" d.o.o. u Rumi
 • izradi istražno-eksploatacionog bunara u naselju Aleksa Šantić za potrebe vodosnabdevanja stanovništva
 • izradi sedam reversnih istražno-eksploatacionih bunara u naselju Aleksa Šantić za potrebe navodnjavanja zasada lešnika ("Agriser" d.o.o.)
 • izradi istražno-eksploatacionog bunara na lokalitetu Snežnik u Vrnjačkoj banji za potrebe specijalne bolnice "Merkur"
 • ...
 •  

O nama | Lokacija | Zaposleni | Kontakt | ©2006-2024 "Hidrogeocentar" d.o.o. Beograd

| dizajn sajta Branimir Lazić, dipl. ing. geol. |

 

good hits
HGC posete